Naší prací je odstranění jakéhokoliv odpadu, včetně odpadu nebezpečného, pro vaše pohodlí a čistou přírodu.

MEWA-SYSTEM s.r.o.

LIKVIDACE - FE, BIO, NEBEZPEČNÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

Odstraňování komunálních odpadů

Odstraníme odpad, který již dále nelze třídit a který je běžně odvezen na skládky nebo do spaloven.

Odstraňování druhotných surovin

Potřebujete odstarnit odpad, který je dále využitelný a lze jej opětovně použít do výroby? Stačí se ozvat!

Odstraňování nebezpečných odpadů

Likvidujeme nebezpečný odpad již několik let. Nechte na nás veškerý proces odstranění tohoto odpadu.

Odstraňování biologických odpadů

Odstraníme veškerý BIO odpad neboli organickou hmotu ve formě kompostu, rozložitelnou v půdě, obsahující živiny.

Nabízíme odstranění jakéhokoliv odpadu včetně nebezbečného.

Ozvěte se nám s jakýmkoliv druhem odpadu. My už se o vše postaráme.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

V současné době je povinností všech podniků – a nezáleží na druhu výroby či velikosti podniku – plnit veškerá ustanovení nepřeberného množství zákonů v oblasti ochrany životního prostředí – tzn. v oblasti nakládání s vodami, ochrany povrchových a podzemních vod před znečišťujícími látkami, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti ochrany ovzduší, ekologické újmy, nakládání s freony a chladícími směsmi. A v neposlední řadě nakládání s chemickými látkami a přípravky, proškolování zaměstnanců a nakládání s bezpečnostními listy.

Image

+420296348622

mewa-system@mewa-system.cz

Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1