Odstraňování druhotných surovin

Image

Jedná se o látky nebo předměty z průmyslu, z úřadů, živností, domácností apod., které jsou označovány jako druhotné suroviny a které jsou opětovně využívány pro další výrobu nebo jiné využití. Příkladem je např. sklo, plast, papír a různé kovy. Jedná se tedy o materiály, které nejsou ve skutečnosti odpadem nebo přestaly být z pohledu zákona o odpadech odpadem, z důvodu jejich dalšího využití. Tyto druhotné suroviny jsou tříděny a ukládány do barevně odlišných kontejnerů. Za odpad je lze označit tehdy, pokud by tyto materiály nebylo možné použít k dalšímu zpracování nebo jinému využití např. z důvodu znečištění nebezpečnými chemickými látkami.

Jako další druhotné suroviny jsou např. suroviny z oblasti energetiky, zemědělství, potravinářství, hutnictví a sklářského průmyslu. Příkladem může být cukr z cukrové řepy. Jako odpad zde vznikají tzv. „Řepné řízky“, které se dají dále použít jako levné krmivo pro hospodářská zvířata, k výrobě topných pelet nebo k výrobě bioplynu.

V případě potřeby odvozu velkého množství druhotných surovin nebo potřeby dodání sběrných nádob (kontejnerů) nás kontaktujte. O váš odpad se postaráme.

Co patří a nepatří do sběrných nádob dle druhu odpadu

Sklo barevné (Zelený kontejner)

  • Patří sem: barevné sklo, lahve od alkoholických a nealkoholických nápojů, okenní a dveřní sklo, skleničky a sklenice,…

  • Nepatří sem: Keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, drátované sklo, pokovené a pozlacené sklo, bílé sklo…

Sklo bílé (Bílý kontejner)

  • Pokud je společně se zeleným kontejnerem i kontejner bílý, je důležité sklo třídit i dle barev. Do zeleného dáváme sklo barevné a do bílého pouze sklo čiré – skleničky, zavařovačky, sklenice od jídla – kečupu, hořčice, mléka,… Pokud není bílá popelnice k dispozici, vše vkládáme do zeleného kontejneru.

Plast (Žlutý kontejner)

  • Patří sem: PET lahve (sešlápnuté), kelímky, balící fólie, plastové obaly, plastové sáčky a tašky apod, můžeme vkládat také polystyren v menších kusech.

  • Nepatří sem: Obaly, které obsahují zbytky potravin, mastné plasty – například nádoba od oleje, pokud není umyta, obaly od žíravin a barev, obaly od nebezpečných látek, podlahové krytiny.

Papír (Modrý kontejner)

  • Patří sem: knihy bez vazby, časopisy, noviny, krabice, obaly, sešity, obálky,… Také můžeme vkládat papírový kancelářský materiál se sponkami.

  • Nepatří sem: celé knihy, mastný či jinak znečištěný papír, uhlový papír, papír v plastové folii apod.

Nápojové kartony (oranžová popelnice)

  • Patří sem: Krabice od džusů, mléka, krabicového vína apod.

  • Nepatří sem: Kartony se zbytkem potravin, měkké sáčky,…

Pokud potřebujete zajistit odvoz druhotného odpadu nebo jakéhokoliv jiného odpadu, včetně nebezpečného, ozvěte se nám. My pro vás zajistíme odvoz a veškeré náležitosti, které budou potřeba.

+420296348622

mewa-system@mewa-system.cz

Václavské náměstí 808/66 110 00 Praha 1